Filtrační patrony s aktivním uhlím

Filtrační patrony s aktivním uhlím slouží k adsorpci škodlivých plynů v klimatizačních zařízeních. Jsou vsazovány do upínacích rámů vzduchotechnických zařízení. Meziprostory jsou vyplněny obnovitelným aktivním uhlím. Volba příslušného sorbentu závisí na fyzikálních a chemických vlastnostech látky určené k adsorpci. Patrony slouží v klimatizačních zařízeních k adsorpci škodlivých plynů a pachů.

Plastové filtrační patrony s aktivním uhlím 705 / 706 / 707
Filtrační patrony s aktivním uhlím 705 / 706 / 707 se skládají z děrovaných koncentrických plastových válců. Mezery mezi těmito patronami jsou vyplněny aktivním uhlím.

Filtrační patrony s aktivním uhlím 708 / 709
Filtrační patrony s aktivním uhlím 708 / 709 se sestávají z perforovaného ocelového nebo nerezového plechu.
Náplň aktivního uhlí lze vyměnit nebo zregenerovat.