Filtrační vložky pro hrubou filtraci vzduchu

Filtrační vložky pro hrubou filtraci vzduchu jsou vhodné pro použití ve speciálních oblastech klimatizace a vzduchotechniky k odlučování hrubých a jemných prachových částic, zvláště pak v průmyslové oblasti k odlučování olejové a emulzní mlhy v zařízeních jak pro přívod, tak i odtah vzduchu.
Kovové filtrační vložky se používají jako předfiltry k odlučování olejové a emulzní mlhy a také jako ochrana před jiskrami.

Kovové filtrační vložky GAL, třída filtrace G3
GAL-ALUMINIUM (hliník)
GAL-STAINLESS STEEL (nerez)
Několik filtračních vrstev tvořených hliníkovým nebo nerezovým pletivem je vloženo mezi oboustranné opěrné plechy z tahokovu na dvou stranách a vsazeno do robustního rámu z U-profilu z hliníku nebo nerez oceli.
Filtrační vložky jsou regenerovatelné.

Kovové filtrační vložky HL 12,5, třídy filtrace G3, G4
Filtrační vložky HL 12,5 se skládají z několikavrstvého kompaktu z tahokovu, který je díky své labyrintové struktuře vhodný k odlučování hrubých prachových částic. Filtrační vložky jsou smáčeny v prostředku zachycujícím prach (VISCINOL) a jsou regenerovatelné.

FILTERGLAS, třída filtrace G4
FILTERGLAS se skládá z těsně propletených skelných vláken se speciálním uzavíracím rounem na straně čistého vzduchu. Na dvou stranách je filtrační článek orámován opěrnými děrovanými plechy s velkými oky v hydrofobním kartonovém rámečku s přehybem.

ULTRANGLAS (-H), třída filtrace G4
ULTRANGLAS/-H se skládá z těsně propletených skelných vláken.
Filtrační články ULTRAGLAS jsou vloženy mezi dva opěrné děrované plechy s velkými oky v kartonovém rámečku odolném proti vlhkosti.
ULTRANGLAS-H jsou ze všech stran olemovány hliníkovým tahokovem.
ULTRANGLAS-H je určen pro provozní teploty do 300°C.

Filtrační vložky Z, třída filtrace G4, M5
Z-50, Z-100, Z-150
Filtrační vložky Z tvoří skládaný syntetické rouno v pevném, vodě odolném impregnovaném kartonovém rámu s vyztužovacími mřížkami na straně prachu a čistého vzduchu. Filtrační médium je složeno do tvaru Z a umožňuje vysoké objemové průtoky vzduchu s nízkou tlakovou ztrátou a kompaktní instalační rozměry.
Filtrační médium není regenerovatelné.

FIBERGLAS, třída filtrace M5
Filtrační vložka FIBERGLAS se skládá z filtračního rouna s těsně propletenými skelnými vlákny, která jsou speciálně zhuštěná na straně čistého vzduchu. Na dvou stranách je filtrační vložka orámována opěrnými děrovanými plechy s velkými oky v hydrofobním kartonovém rámečku s přehybem.